Menyelesaikan Aduan

 

 

Menerima cadangan penyelesaian CFM

accepting CFM's recommended resolution

Pengguna mempunyai masa 30 hari kerja dalam tempoh kitaran perantaraan penyelesaian CFM-COP untuk menerima keputusan muktamad.

Jika pengguna menerima cadangan penyelesaian CFM, Pemberi Perkhidmatan akan mengemukakan sebarang cara yang dipersetujui oleh Pengadu dan

Pemberi Perkhidmatan.  Keputusan CFM hanyalah berbentuk cadangan kerana dalam proses perantaraan, CFM hanya bertindak sebagai penilai/pemudah cara, jadi keputusannya tidak mengikat mana-mana pihak melainkan satu persetujuan formal mengenai keputusan dibuat.

Pengadu masih boleh mengadu kepada SKMM jika tidak bersetuju dengan keputusan.

Jika pengguna menolak keputusan muktamad kami, mereka kehilangan hak terhadap sebarang penyelesaian yang kami tawarkan.  Bagaimanapun, mereka masih berhak untuk membawa aduan ke SKMM.

 
Share |